SWANCOR 907, 907-1, 900, 977-S

SWANCOR 907, 907-1, 900, 977-S

Novolac Epoxy Vinyl Ester Resin

Nhựa Novolac Epoxy Vinyl Ester chịu nhiệt.

 

Description

Sản phẩm cùng chủng loại:

  • SWANCOR CHEMPULSE 907
  • SWANCOR 907-1
  • SWANCOR 900
  • SWANCOR 977-S

Thông tin thêm SWANCOR 907, 907-1, 900, 977-S

Additional information

Hàm lượng chất rắn

SWANCOR CHEMPULSE 907: 61±1 %
SWANCOR 907-1: 68±2 %
SWANCOR 900: 64,5±1 %
SWANCOR 977-S: 71,5±2 %

Độ nhớt ở 25°C

SWANCOR CHEMPULSE 907: 430±150 cps
SWANCOR 907-1: 335±65 cps
SWANCOR 900: 350±100 cps
SWANCOR 977-S: 750±150 cps

Thông tin nhà sản xuất

  • Nhà sản xuất: Swancor
  • Xuất xứ: Taiwan