LUSIN ALRO OL 151

Chất tháo khuôn

Chất tháo khuôn, dạng chai xịt, không chứa silicone, xử lý nhựa nhiệt dẻo.

 

Description

  • Được phê chuẩn sử dụng cho nhiều loại nhựa nhiệt dẻo
  • Là loại đậm đặc, có thể dùng chung với chất làm mỏng A41
  • Sử dụng ở nhiệt độ khuôn lên tới 150°C (302°F)
  • Có thể dùng cho những chi tiết khuôn sơn mài, in hoặc dán

Thông tin thêm LUSIN ALRO OL 151

Additional information

Thành phần

không chứa Silicone

Ngoại quan

chất lỏng, màu xanh lục

Nhiệt độ khuôn tối đa

150°C (302°F)

Thông tin nhà sản xuất