AIREX C70

Vật liệu lõi foam PVC

AIREX® C70 là foam cứng có liên kết chéo với độ cứng tuyệt vời so với tỷ lệ trọng lượng.

 

Description

  • Độ cứng và trọng lượng thấp
  • Chống va đập tuyệt vời
  • Hấp thụ nhựa thấp
  • Chống mỏi tốt
  • Tự chống cháy
  • Hấp thụ âm thanh và cách nhiệt
  • Không thể phân hủy
  • Khả năng tương thích styrene

Thông tin thêm AIREX C70

Additional information

Mật độ

C70.40: 40 kg/m³
C70.48: 48 kg/m³
C70.55: 60 kg/m³
C70.75: 80 kg/m³
C70.90: 100 kg/m³
C70.130: 130 kg/m³
C70.200: 200 kg/m³
C70.250: 250 kg/m³

Cường độ nén

C70.40: 0,45 N/mm²
C70.48: 0,60 N/mm²
C70.55: 0,90 N/mm²
C70.75: 1,45 N/mm²
C70.90: 2.0 N/mm²
C70.130: 3,0 N/mm²
C70.200: 5,2 N/mm²
C70.250: 6,6 N/mm²

Sức căng

C70.40: 0,70 N/mm²
C70.48: 0,95 N/mm²
C70.55: 1,30 N/mm²
C70.75: 2.0 N/mm²
C70.90: 2,7 N/mm²
C70.130: 4,0 N/mm²
C70.200: 6,0 N/mm²
C70.250: 7,5 N/mm²

Thông tin nhà sản xuất

  • Nhà sản xuất: 3A
  • Xuất xứ: Switzerland