Tài nguyên

TECO tăng cường phòng chống COVID-19

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, nên TECO đã ban hành nhiều biện pháp phòng chống. Trong đó TECO yêu cầu tất cả nhân viên điền đầy đủ và chính xác thông tin lịch sử sinh hoạt và sức khỏe hằng ngày. Bấm download theo mẫu: BẢNG KÊ THÔNG TIN HẰNG NGÀY CỦA CÁ NHÂN Ngoài ra,...

Hội thảo: Ứng dụng vật liệu composite trong ngành đóng tàu

Ngày 22/10/2019, tại trụ sở công ty, TECO đã tổ chức buổi hội thảo chuyên đề về việc ứng dụng vật liệu composite trong ngành đóng tàu hàng hải Việt Nam nhằm tạo điều kiện cho các sinh viên đang học chuyên ngành hiểu thêm về composite, công nghệ và thiết bị liên quan. Tham dự buổi hội thảo gồm...