TECO tăng cường phòng chống COVID-19

TECO tăng cường phòng chống COVID-19

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, nên TECO đã ban hành nhiều biện pháp phòng chống. Trong đó TECO yêu cầu tất cả nhân viên điền đầy đủ và chính xác thông tin lịch sử sinh hoạt và sức khỏe hằng ngày.

Bấm download theo mẫu: BẢNG KÊ THÔNG TIN HẰNG NGÀY CỦA CÁ NHÂN

Ngoài ra, tất cả nhân viên của TECO cũng cần theo dõi thông tin và làm theo các hướng dẫn của Bộ Y tế về COVID-19.

Chia sẻ bài viết này